Activiteiten SCNZ

Naast het initiëren, ondersteunen en promoten van de diverse culturele projecten, komt het voltallige bestuur eens in de 2 maanden samen om te vergaderen. Ten tijde van activiteiten, vinden deelvergaderingen plaats, waarbij zoveel mogelijk ook leden van het bestuur worden betrokken. Daarnaast vinden er gemiddeld drie keer per jaar gesprekken plaats met de verantwoordelijk wethouder en de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente Zuidplas. Het bestuur verzorgt zoveel mogelijk de persberichten rondom de verschillende activiteiten en projecten. Wekelijks wordt de cultuuragenda in Hart van Holland geplaatst.

Middels de website scnz.nl worden de activiteiten voor een groot publiek inzichtelijk gemaakt. Deze site dient tevens als informatieverstrekker naar derden (pers, gemeente, subsidieverstrekkers, sponsors). Jaarlijks organiseert SCNZ de cultuurbijeenkomst. De gelegenheid om even terug te zien naar het afgelopen jaar en de plannen uiteen te zetten voor het komend seizoen. Een gelegenheid ook om elkaar te ontmoeten en nieuwe plannen te ‘smeden’.

Scroll naar boven