Cultuurplatform

Op donderdag 31 januari 2019 hebben zeven cultuurorganisaties en wethouder Jan Verbeek namens het college van Zuidplas een intentieverklaring getekend een cultuurplatform te gaan vormen voor de gemeente Zuidplas.

Afgevaardigden van

 • Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas (SCNZ),
 • Stichting Beeldende Kunst Zuidplas (SBKZ),
 • de Bibliotheek De Groene Venen,
 • Muziekonderwijs Zuidplas (MOZ-Art),
 • Dorpshuis Zevenhuizen (Swanla),
 • Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel (HVN)

hebben allen een handtekening gezet onder de verklaring.

Deze ondertekenaars zijn de koplopers en de gemeente tekent ook bewust mee om zo te laten zien dat Zuidplas ook gaat voor inclusiviteit. De wethouder benadrukte dat dit een goede start is voor een mooie toekomst.

Het Cultuurplatform heeft in het voorjaar van 2019 samen met wethouder Verbeek een nieuwe cultuurvisie gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Meer informatie vindt u via https://www.zuidplas.nl/_flysystem/media/cultuurvisie_2019_-_2022.pdf

Meer informatie over de erfgoedvisie vindt u via https://www.zuidplas.nl/_flysystem/media/erfgoedvisie_zuidplas_2021_-_2026.pdf

De doelstellingen o.a. in de cultuurvisie zijn:

 • Een kader met speerpunten en doelstellingen voor cultuur neerleggen voor de komende 4 jaar
  - meerwaarde van cultuur voor de samenleving
  - verschillende culturele disciplines en de dwarsverbanden met allerlei beleidsterreinen
  - dilemma’s en kansen voor het beleid
 • Creatief talent in alle genres en disciplines krijgt voldoende kansen en mogelijkheden om zich artistiek te ontplooien
 • Iedereen heeft ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, inkomen en woonplaats toegang tot cultuur
 • Waarborging van pluriform aanbod van cultuur, waarin het bestaande wordt gekoesterd en het nieuwe wordt omarmd
 • Er is een wederkerige relatie tussen cultuur en samenleving. Cultuur functioneert als veilige haven om kritisch te kunnen reflecteren op de samenleving en haar burgers. Omgekeerd moet de cultuur zich rekenschap geven aan haar plek in de maatschappij.
 • Beschikken over een goed voorzieningenniveau, dat past bij de grootte van de gemeente.
 • Het culturele aanbod draagt bij aan de identiteit van de dorpen en de ontwikkeling daarvan
 • Ondernemers binnen Zuidplas meer betrekken bij het culturele veld en bewust maken van hun rol binnen “de community” waar zij vaak leven en werken.
Scroll naar boven